Rules

  • Tất cả các post hay comment yêu cầu viết rõ bằng tiếng việt có dấu!
  • Không spam tin nhắn, spam link hoặc ảnh có chứa virut.
  • Không chat các vấn đề liên quan tới chính trị