tuyển mod

  1. jqka

    Thông Báo Tuyển MOD và SEO cho TauNhanh.Us

    Tuyển MOD và SEO ở tất cả các box I. TUYỂN MOD Do nhu cầu hiện tại BQT cần tuyển đội ngũ MOD xử lý các công việc cơ bản của diễn đàn. Yêu cầu: - Yêu thích việc quản trị, yêu thích công việc xây dựng cộng đồng - Sử dụng thành thạo chức năng của diễn đàn, bao gồm sửa, xoá bài viết... - Có điều...